TEKNIKHUSET, platsen där tekniken sätts på prov.

Teknikhuset är ett utvecklingsprojekt vid Yrkesakademin i Österbotten.
Huset är byggt för att prova nya konstruktioner och nya metoder att tillverka hus samt för att testa olika energilösningar och byggnadsautomation, med mål att ta fram lösningar som ger energieffektivitet, komfort, låg miljöpåverkan till ett lågt pris.
Nyfiken på mer data? Logga in på husets egna webbklient.
Adress: dns.loxonecloud.com/504F94A0F358
Användare: Guest
Lösen: Guest2022#
Du kan även logga in på växelriktarens webbklient
Adress: https://portal.ferroamp.com/
Användare: guest@teknikportalen.fi
Guest2022#
yttervagg skiss

 

Stommens vikt5680kg

tekniskA data OM HUSKONSTRUKTIONEN
schema automation

Solpaneler17kW

Värmepump7,5kW

tekniskA data om energisystemet